ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ОД 50 КМ: ПРЕДИЗБОРНИ МАРКЕТИНГ ИЛИ НАДРЕАЛНА МАТЕМАТИКА?

ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА ОД 50 КМ: ПРЕДИЗБОРНИ МАРКЕТИНГ ИЛИ НАДРЕАЛНА МАТЕМАТИКА?

Покрет грађана Боље је опредијељен за растерећење привреде, како би се смањила незапосленост, с обзиром да смо у 2017. години били пети по незапослености у свијету, према подацима Свјетске банке. Смањење фискалног оптерећења рада је требало урадити много раније, Влада РС је још 2015. године најављивала овакве мјере, али их није реализовала.

Влада Републике Срспске је ових дана најавила мјеру повећања неопорезивог дијела дохотка са 200 КМ на 500 КМ, што ће бити преусмјерено на повећање плата запослених. Такође, Влада је најавила да ће, на овај начин, плата од 400 КМ бити повећана на 450 КМ тј. повећана за 12,5%, а да ће плата од 500 КМ бити повећана за око 9%. Међутим, анализирајући ову најаву прво уочавамо да нема смисла анализирати износ од 400 КМ, када је одлуком Владе прописана најнижа плата од 410 КМ. Друго, увећавањем неопорезивог дијела дохотка за 300 КМ, минимална плата од 410 КМ се може повећати за свега 23,33 КМ или око 6%. Плата од 500 КМ може бити повећана за свега 30 КМ или 6%. Реално могуће повећање минималне плате је 23,33 КМ, док је најављено повећање 50 КМ. На основу тога с правом стичемо утисак да је ова позитивна, закашњела мјера само предизборни маркетинг или је проводива само надреалном математиком.

Дакле, најављено повећање плата је спроводиво само ако послодавци издвоје додатни новац.

Поставља се питање на који начин држава може обезбједити да новац који остаје привреди усљед увећања неопорезивог дијела буде усмјерен на повећање плата? Одговор је једноставан – Влада може да се договори са послодавцима да та средства усмјере на повећање плата, али не и да законски дефинише да послодавци морају да нето плате запослених повећају за 23,33 – 30 КМ.

На крају је потребно истаћи да је ову мјеру било потребно најавити још прије више од годину дана, те се она требала почети примјењивати од 1. јануара ове године. Доношењем измјена пореза (доприноса и акциза) у врло кратким роковима, као и у средини пословне године, пословни планови привредних субјеката постају нереални. Зато је важно да овакве мјере буду најављене годину дана раније и да се примјењују од почетка пословне године, јер се само на тај начин анализирање пословања, планирање и пословно одлучивање може вршити ефикасно!

Обрачуне који показују да није могуће остварити повећање плата радника за 50 КМ, само уз повећање неопорезивог дијела дохотка за 300 КМ можете погледати овдје.

Leave a comment