Примјери обрачуна плата у случају повећања неопорезивог дијела дохотка за 300 КМ

Примјери обрачуна плата у случају повећања неопорезивог дијела дохотка за 300 КМ

Преусмјеравање средстава осталих у привреди на повећање плата запослених значило би да ће до повећања плата доћи без повећавања укупних трошкова послодавца, тј. без повећања (промјене) бруто плате.

Да бисмо показали да поменутим повећањем неопорезивог дијела дохотка не може доћи до повећања плата за 50 КМ, показаћемо да се бруто плата мора повећати како би се нето плата повећала за 50 КМ (уз повећање неопорезивог дијела).

Бруто плата се рачуна по сљедећој формули:

Примјер нето плате од 500 КМ:

Овдје се јасно види да се мора повећати бруто плата да би се обезбиједило да се нето плата повећа за 50 КМ. Ако уврстимо повећање нето плате за 30 КМ, бруто плата остаје непромјењена.

Примјер нето плате од 410 КМ:

Овдје треба имати на уму да неопорезиви дио дохотка може бити највише колико износи нето плата, тако да је тај износ у случају повећања нето плате за 50 КМ једнак 460 КМ.

Овдје се јасно види да се мора повећати бруто плата да би се обезбиједило да се нето плата повећа за 50 КМ. Ако уврстимо повећање нето плате за 23,33 КМ, бруто плата остаје непромјењена.

Leave a comment