Primjeri obračuna plata u slučaju povećanja neoporezivog dijela dohotka za 300 KM

Primjeri obračuna plata u slučaju povećanja neoporezivog dijela dohotka za 300 KM

Preusmjeravanje sredstava ostalih u privredi na povećanje plata zaposlenih značilo bi da će do povećanja plata doći bez povećavanja ukupnih troškova poslodavca, tj. bez povećanja (promjene) bruto plate.

Da bismo pokazali da pomenutim povećanjem neoporezivog dijela dohotka ne može doći do povećanja plata za 50 KM, pokazaćemo da se bruto plata mora povećati kako bi se neto plata povećala za 50 KM (uz povećanje neoporezivog dijela).

Bruto plata se računa po sljedećoj formuli:

Primjer neto plate od 500 KM:

Ovdje se jasno vidi da se mora povećati bruto plata da bi se obezbijedilo da se neto plata poveća za 50 KM. Ako uvrstimo povećanje neto plate za 30 KM, bruto plata ostaje nepromjenjena.

Primjer neto plate od 410 KM:

Ovdje treba imati na umu da neoporezivi dio dohotka može biti najviše koliko iznosi neto plata, tako da je taj iznos u slučaju povećanja neto plate za 50 KM jednak 460 KM.

Ovdje se jasno vidi da se mora povećati bruto plata da bi se obezbijedilo da se neto plata poveća za 50 KM. Ako uvrstimo povećanje neto plate za 23,33 KM, bruto plata ostaje nepromjenjena.

Leave a comment